85 716 32 25

W swojej ofercie posiadamy

Folia rolnicza

do produkcji wysokiej jakości sianokiszonek w balotach.

Sznurek do pras i owijarek

do pras zwijających, przy zbieraniu siana i zielonki w celu sporządzenia sianokiszonki.

Siatka do owijania bel

do owijania siana, słomy, kiszonki oraz rozdrobnionych pokosów do okrągłych balotów.

Pasze, koncentratym, premiksy

dla bydła, trzody chlewnej, kur, psów i innych zwierząt.

Środki higieny doju

środki czyszczące, myjące, poudojowa pielęgnacja strzyków.

Nawozy mineralne

nawozy azotowe, fosforowe, magnezowe, potasowe, mieszane

Środki ochrony roślin i nawozy dolistne

Wszystko na chwasty i szkodniki.

Nasiona kukurydzy i mieszanki traw

Szeroki asortyment odmian polskich i zagranicznych.

Węgiel

kostka, orzech i eko-groszek.