85 716 32 25

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Środki ochrony roślin

W ogrodach, sadach i na polach uprawnych znajduje miejsce do żerowania mnóstwo szkodników, które niszczą uprawiane rośliny powodując niekiedy bardzo duże obniżenie plonów i zbiorów. W celu zahamowania niszczących działań, powodujących niekiedy zatrzymanie kwitnienia i rozwoju roślin stosuje się środki ochrony roślin, które są substancjami lub mieszaninami przeznaczonymi do ochrony roślin uprawnych w gospodarce leśnej i rolnej.

Posiadamy szeroki asortyment środków ochrony roślin: chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze, regulatory wzrostu, zaprawy nasienne.

Środki ochrony roślin wprowadzane są na rynek dopiero po 8-10 latach intensywnych badań. Dotyczą one między innymi poszukiwań najlepszego sposobu zastosowania danego środka w praktyce. Nie mniej jednak to użytkownik odpowiada za stosowanie środka w sposób efektywny i bezpieczny, przestrzegając instrukcji oraz zasady dobrej praktyki agrotechnicznej. Proces dopuszczania środka ochrony roślin do obrotu i stosowania zapewnia, że wyniki takich badań są przetwarzane na jasno sformułowane zalecenia na etykiecie ? instrukcji.